Idenity Access Management & Governace

Správa identít a prístupu je oblasť, ktorá umožňuje správnym jednotlivcom pristupovať ku vašim účtom

Správa identít a prístupu (IAM) je oblasť, ktorá umožňuje správnym jednotlivcom prístup k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov na presne definovaný čas.

Idenity Access Management & Governace (IAM & IAG) sa zameriava na kritickú potrebu zabezpečiť primeraný prístup k zdrojom v čoraz heterogénnejších technologických prostrediach a splniť čoraz prísnejšie požiadavky na bezpečnosť.

Základným predpokladom informačnej bezpečnosti je kontrola spôsobu prístupu k zdrojom tak, aby ich bolo možné chrániť pred neoprávnenými úpravami alebo zverejnením. Postupy, ktoré vynucujú kontrolu prístupu, môžu mať technický, fyzický alebo administratívny charakter. Tieto postupy je potrebné integrovať do dokumentácie, softvéru a technológií založených na zásadách, sieťovom dizajnu a komponentoch fyzickej zabezpečnosti.

Dôležitým faktorom je aj integrácia všetkých potrebných systémov a to priamo formou alebo systémom federácie služieb.

 

Odvetvia

Odvetvia, ktoré využívajú naše IKT riešenia.

Naše návrhy využívajú spoločnosti z rôznym záberom pôsobnosti. Najčastejšie pôsosobia v nasledovných odvetviach.

Manažment identít
a účtov

Manažment životného cyklu

Manažment privilegovaných účtov

Monitorovanie správania sa používateľov

Inteligentný prístup

Multifaktorová autentifikácia

Biometrická autentifikácia

Single Sign On a Federačné služby

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 19