Zabezpečenie údajov

Ochrana dát, údajov a duševného vlastníctva

Za zabezpečenie údajov sa označuje proces ochrany údajov pred neoprávneným prístupom a poškodením (integrita) počas celého životného cyklu. Medzi zabezpečenie údajov patrí šifrovanie, hešovanie, tokenizácia a postupy správy kľúčov, ktoré chránia údaje vo všetkých aplikáciách a platformách, pred poškodením a zneužitím. Keďže dnešné dáta sa nachádzajú na rôznych miestach a na rôznych platformách, je dôležite zvoliť pre daný prípad správny spôsob ochrany dát, údajov a duševného vlastníctva. Tak isto je nutné vedieť, aké dáta sa kde nachádzajú, aká je ich dôležitosť a pod akú reguláciu spadajú.

 

Odvetvia

Zaoberáme sa týmito oblasťami ochrany osobných údajov. 

Riešenia prevencie straty dát (Data Loss Prevention)

Šifrovanie údajov, systémov a celkovej komunikácie

Tokenizácia údajov

Manažment certifikátov

Manažment bezpečnostných kľúčov a HSM riešenia

Manažment PKI certifikatov

CASB riešenia pre cloudové služby

Identifikácia a kategorizáca údajov (Data Labeling and Data Discovery)

Monitoring integrity dát

Konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany dát

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 20