Bezpečnosť cloudových riešení

Cloud computing

Vzostup cloud computingu ako neustále sa vyvíjajúcej technológie so sebou prináša množstvo príležitostí a výziev. Cloud sa teraz stáva základom pre všetky formy výpočtovej techniky vrátane všade prítomného internetu vecí (Internet of things). Cloudová bezpečnosť vo svojej podstate je definovaná, ako ochrana dát uložených online prostredníctvom cloudových výpočtových platforiem pred vymazaním, krádežou a únikom. Medzi spôsoby zabezpečenia cloudovej bezpečnosti patria brány firewall, DDOS ochrana, penetračné testovanie, tokenizácia, virtuálne súkromné siete (VPN) a vyhýbanie sa verejným internetovým spojeniam. Technické možnosti na ochranu cloudových služieb sú závislé od typu cloudovej služby (Verejné, Privatené, Hybridné).

 

Odvetvia

Odvetvia, ktoré využívajú naše IKT riešenia.

Naše návrhy využívajú spoločnosti z rôznym záberom pôsobnosti. Najčastejšie pôsosobia v nasledovných odvetviach.

Public Cloud Native Security services (MS Azure, AWS, Google, Oracle)

Cloud Access Security Broker (CASB)

Ochrana pracovnej fukcie (Aplikácie alebo služby) - Cloud workload protection

Ochrana kontajnerových služieb

Ochrana voči distribuovaným Denial of Service útokom (DDOS)

Ochrana voči škodlivému kódu (Malware) a zero day hrozbám

Ochrana dát pred možným únikom (Data Loss Prevention)

Audit konfigurácie a nastavenie cloudových služieb

Manažment kľúčov a certifikátov

Centralizovaný manažment identít a privilegovaných účtov

Bezpečné pripojenie na cloudové služby vo forme VPN

Ochrana cloudových aplikácií

Risk assesment a manažment nad cloudovými službami

Služby skenovania zraniteľnosti v cloudových službách

Monitoring bezpečnostných udalostí nad Cloudvými službami

Cloudové backupové (zálohovacie) služby

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 20