Bezpečnosť infraštruktúry a siete

Ochrana kritických komponentov vašej siete.

Bezpečnosť infraštruktúry a siete je proces ochrany kritických komponentov implementáciou ochranných mechanizmov na zamedzenie neoprávneneho prístupu, vymazanie a krádež dát a údajov na fyzickej a virtuálnej vrstve. Tak isto sú to mechanizmy na ochranu systémov a užívateľov voči škodlivému kódu prichádzajúcemu z vonkajšieho alebo aj vnútorného prostredia. Takáto ochrana je docielená segmentáciou siete, limitovaním komunikácie medzi systémami, filtrovaním a monitoringom komunikácie v rámci spoločnosti a kontrole dát na vstupe a výstupe zo spoločnosti.

Bezpečnosť infraštruktúry a siete

Zaoberáme sa týmito oblasťami bezpečnosti infraštruktúry a siete.

Next Generation Firewall

Služba Network intrussion detection and prevention

Aplikačná bezpečnosť

Bezpečný prístup do spoločnosti a na infraštruktúru (VPN)

Bezpečný prístup na internet (NG Proxy)

IoT Security

Bezpečnosť pre
 kontajnerové riešenia

Služba Network Access Controll (NAC)

Backup and Data Management Platform

Fyzická bezpečnosť - Ochrana systémov na pobočkách a datacentrách

Business Continuity & Disaster Recovery

Bezpečnosť bezdrôtových sietí

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 20