Cyber security monitoring

Prečo bezpečnostné monitorovanie

Dnešné spoločností sú vystavená bezpečnostným hrozbám rôznej závažnosti, od hackerov a škodlivého softvéru, cez neopatrných alebo nespokojných zamestnancov, cez zastarané alebo inak zraniteľné zariadenia a operačné systémy, cez verejné cloudové služby až po poskytovateľov služieb tretích strán.

Vzhľadom na všadeprítomnú povahu bezpečnostných rizík je pre udržanie bezpečnosti systémov nevyhnutný rýchly čas odozvy. Automatické rýchle sledovanie bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii a reakcii na hrozby. Služby , ktore je preto potrebné implementovat su SIEM an SOAR. SIEM - Security Incident Event Management slúži na zbieranie údajov zo systémov a SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) nam poskytuje automatickú odovu na hrozby.

Odvetvia

Odvetvia, ktoré využívajú naše IKT riešenia.

Naše návrhy využívajú spoločnosti z rôznym záberom pôsobnosti. Najčastejšie pôsosobia v nasledovných odvetviach.

Zbieranie bezpečnostných log informácii a dlhodobé uskladnenie

Identifikácia bezpečnostných incidentov

Forenzné analýzy

Konzultácie v oblasti SIEM

Automatizácia v oblasti monitoringu identifikácie bezpečnostných incidentov

Manažment identifikácie hrozieb (Vulnerability management)

Prehľad útokov na internete

Darknet intelligence - zdroj informácií pre bezpečnosť

Security operation center (SOC)

Ethical hacking

Detekcia anomálií v DNS požiadavkach

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 20