Manažment rizík

Stratégia pre vás a vašu bezpečnosť

Rýchlo meniace sa prostredia pre poskytovanie IT služby formuje a mení stratégiu plánovania bezpečnosti a opatrení pre tieto služby. Ultimátny cieľ pre bezpečnostné tímy sa nemení s adapciou nových služieb ako sú napríklad cloudové služby. Mení sa len spôsob akým sú dosiahnuté definované ciele v oblasti bezpečnosti. Je preto potrebné mať ucelený pohľad na bezpečnosť v rámci organizácie a to z pohľadu technického, compliance a risk manažmentu.

Netreba však zabúdať aj na rozvoj a plánovanie kybernetických služieb s vyvijajúcim sa prostredím. Každá zmena v IT prostredí predstavuje riziko, ktoré môže vážne zasiahnuť spoločnosť a odobrať jej konkurenčnú výhodu.

 

Odvetvia

Odvetvia, ktoré využívajú naše IKT riešenia.

Naše návrhy využívajú spoločnosti z rôznym záberom pôsobnosti. Najčastejšie pôsosobia v nasledovných odvetviach.

Manažment rizík v rámci kybernetickej bezpečnosti

Plánovanie stratégie rozvoja služieb kybernetickej bezpečnosti

Konzultácie a analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zákon a regulácie

Školenia v oblasti bezpečnosti

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Koncové zariadenia, ako najčastejší prístupový bod k dátam a údajom spoločnosti, Vám pomôžeme chrániť šifrovaním.

Zistiť viac

Bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 19