Ochrana koncových zariadení

Platforma pre ochranu koncových bodov

Platforma na ochranu koncových bodov je dôležitou súčasťou kybernetickej bezpečnosti z mnohých dôvodov. Po prvé, údaje a dáta sú často tým najcennejším majetkom, ktorý spoločnosť má a strata týchto údajov alebo prístup k týmto údajom by mohli viesť k riziku platobnej neschopnosti alebo straty reputácie spoločnosti. Keďže koncové zariadenia sú najčastejším prístupovým bodom k dátam a údajom spoločnosti, je viac ako dôležité ich adekvátne chrániť.

Zabezpečenie pre koncové zariadenia sa vyvinulo z tradičného antivírusového softvéru na dnes adaptované poskytovanie komplexnej ochrany pred sofistikovaným škodlivým softvérom a vyvíjajúcich sa hrozieb Zero Day. Takéto ochranné prvky sú reprezentované šifrovaním koncových zariadení, Advanced Threat Prevention alebo službami izolácie dát, pred tým ako začne používateľ s nimi pracovať.

Odvetvia

Odvetvia, ktoré využívajú naše IKT riešenia.

Naše návrhy využívajú spoločnosti z rôznym záberom pôsobnosti. Najčastejšie pôsosobia v nasledovných odvetviach.

Ochrana koncových zariadení vo forme Antivíru a AntiSpamu

Správa ohrození a odpoveď na tieto hrozby (ATP. EDR)

Šifrovanie koncových zariadení (LDE)

Ochrana prístupu na web a internet

Ochrana emailovej komunikácie a služieb

Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečné pracovné prostredie pre pracovníkov na diaľku (Remote workers)

Zobraziť návrhy

 

Zameriavame sa na inovácie a formovanie našej budúcnosti

O spoločnosti

Bezpečnosť cloudových riešení

Poskytneme ochranu Vašich dát uložených v privátnom, hybridnom i verejnom cloude.

Zistiť viac

Bezpečnosť cloudových riešení

Ochrana dát a údajov

Šifrovaním, hašovaním, tokenizáciou či správou kľúčov zabránime neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich údajov.

Zistiť viac

Ochrana dát a údajov

Manažment identít a účtov

Službou Identity Access Management zabezpečíme prístupy k správnym zdrojom v správny čas a zo správnych dôvodov.

Zistiť viac

Manažment identít a účtov

Cyber security monitoring

Monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je kľúčom k rýchlej detekcii hrozieb.

Zistiť viac

Cyber security monitoring

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Plánovanie bezpečnosti si v dnešnej dobe vyžaduje stratégiu, s ktorou Vám vieme pomôcť.

Zistiť viac

Stratégia kybernetickej bezpečnosti a rozvoj

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Ochrannými mechanizmami zamedzíme neoprávnenému prístupu, krádeži či vymazaniu fyzických aj virtuálnych dát.

Zistiť viac

Bezpečnosť infraštruktúry, systémov a siete

Cyber Security vzdelávanie

Potrebujete dovzdelať svojich zamestnancov (alebo seba) v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Vieme ako na to.

Zistiť viac

Cyber Security vzdelávanie
Kariéra 20