Service desk a podpora

 

Starostlivosť o zákazníkov

Náš zákazník je na prvom mieste. Dávame si záležať na tom, aby sme v prípade potreby nášho klienta boli k jeho dispozícií podľa zazmluvnených časových jednotiek.

Servisná podpora Interway produktov a riešení

V rámci service desku a podpory vašich informačných systémov zabezpečujeme:

  • Dostupnosť – poskytujeme služby spojené s odstraňovaním problémov, ktoré majú za následok stratu dostupnosti služieb informačných systémov infraštruktúry a aplikácií
  • Údržbu – poskytujeme služby spojené s vykonávaním predpísaných profylaktických zásahov – kontroly a údržby
  • Konzultácie – poskytujeme služby technických a odborných konzultácií
  • Školenia – poskytujeme služby technických a odborných školení
  • Konsolidáciu – poskytujeme služby odborných prác súvisiacich s databázovým prostredím (D), operačnými systémami a virtualizačnou platformou (OS), integračnou platformou (MW) a aplikačným prostredím (APP)

Získať viac informácií

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.