Podpora prevádzky

V rámci prevádzky a podpory vašich informačných systémov zabezpečujeme:

  • Dostupnosť – poskytujeme služby spojené s odstraňovaním problémov, ktoré majú za následok stratu dostupnosti služieb informačných systémov infraštruktúry a aplikácií
  • Údržbu – poskytujeme služby spojené s vykonávaním predpísaných profylaktických zásahov – kontroly a údržby
  • Konzultácie – poskytujeme služby technických a odborných konzultácií
  • Školenia – poskytujeme služby technických a odborných školení
  • Konsolidáciu – poskytujeme služby odborných prác súvisiacich s databázovým prostredím (D), operačnými systémami a virtualizačnou platformou (OS), integračnou platformou (MW) a aplikačným prostredím (APP)

Aplikačné a integračné prostredie Ministerstva obrany SR

Spoločnosť InterWay, a. s. realizovala a odovzdala do užívania aplikačnéintegračné prostredie MO SR, ktorého cieľom bolo zjednodušenie procesov pre plánované využitie integračnej platformy vysokej dostupnosti systémov a zjednodušenie centrálnej správy. AIP MO SR rieši administratívne postupy, plánovanie a riadenie ministerstva v jestvujúcom neklasifikovanom prostredí.

Získať viac informácií

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.