Návrh komplexných IKT riešení

IKT - informačné a komunikačné technológie, z angličtiny Information and Communication Technologies (ICT).

Pre rast vášho biznisu vytvárame inovatívne riešenia. Pomáhame pri firemnej transformácií, znižovaní nákladov a efektívnom využívaní IT technológií. Zameriavame sa na optimalizáciu zdrojov a minimalizáciu rizík. Návrh a vývoj riešení je riadený skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi.

Neoddeliteľnou časťou dodávky riešení je analýza požiadaviek, návrh architektúry, vývoj a testovanie, podpora pri používateľskom testovaní a nasadení do prevádzky, príprava dokumentácie a školenia pre koncových používateľov a správcov informačného systému.

Pri obzvlášť náročných požiadavkách na informačný systém využívame naše dlhoročné skúsenosti v dodávkach komplexných IKT riešení pre štátnu správu, ale aj komerčný sektor. Zameriavame sa na integráciu aplikácií s existujúcimi riešeniami. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj migráciu funkcionality a dát z pôvodných systémov. Vyvíjame aj podnikové informačné systémy na báze produkov popredných svetových dodávateľov, ako napríklad Oracle, Microsoft, RSA, VMware, VEAAM, CIsco, ale aj OpenSource technológií. Tvoríme aplikácie na mieru s využitím moderných frameworkov a technológií - kontajnery, mikroservisy, či cloud natívne riešenia. Samozrejmosťou je využitie automatizovaných testovacích mechanizmov. 

Dodávame tiež riešenia a technológie serverovej infraštruktúry a virtualizácie. V týchto oblastiach poskytujeme aj odborné konzultácie

Návrh podnikovej infraštruktúry (EA)

Pri návrhu, realizácii a správe architektúr používame nasledovné koncepty:

 • Architektonické rámce:
  TOGAF®
  ArchiMate®
 • Modelovanie procesov:
  BPMN (Business Process model and notation)
 • Modelovanie informačných systémov:
  UML (Unified Modeling Language)
 • Modelovanie architektúr:
  ArchiMate®
 • Správa informačných systémov:
  COBIT (5)
  ITIL

Získať viac informácií

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.