Návrh komplexných IKT riešení

Navrhujeme komplexné informačné systémy

Pre rast vášho biznisu vytvárame inovatívne riešenia z komplexných komponentov. Pomáhame pri firemnej transformácií, znižovaní nákladov a efektívnom využívaní IT technológií. Zameriavame sa na optimalizáciu zdrojov, minimalizáciu rizík a maximalizáciu vašich prínosov.

Pri obzvlášť náročných požiadavkách na informačný systém využívame celú našu skúsenosť najmä v silových rezortoch. Zameriavame sa na integráciu aplikácií na báze Oracle, Microsoft a OpenSource. Vyvíjame informačné systémy a JAVA aplikácie na mieru s využitím programovacích a portálových frameworkov. Dodávame riešenia a technológie serverovej infraštruktúry a virtualizácie.

Aplikačné a integračné prostredie Ministerstva obrany SR

Spoločnosť InterWay, a. s. realizovala a odovzdala do užívania aplikačné a integračné prostredie MO SR, ktorého cieľom bolo zjednodušenie procesov pre plánované využitie integračnej platformy vysokej dostupnosti systémov a zjednodušenie centrálnej správy. API MO SR rieši administratívne postupy, plánovanie a riadenie ministerstva v jestvujúcom neklasifikovanom prostredí.

Unikátny projekt: Elektronizácia služieb v 3 mestách

Realizovali sme a odovzdali do užívania 2 informačné systémy pre elektronizáciu služieb okresných miest, ktoré ako jediné okresné mestá dosiahli implementáciu tohto typu projektov v SR.

Návrh podnikovej infraštruktúry (EA)

Pri návrhu, realizácii a správe architektúr používame nasledovné koncepty:

 • Architektonické rámce:
  TOGAF®
  ArchiMate®
 • Modelovanie procesov:
  BPMN (Business Process model and notation)
 • Modelovanie informačných systémov:
  UML (Unified Modeling Language)
 • Modelovanie architektúr:
  ArchiMate®
 • Správa informačných systémov:
  COBIT (5)
  ITIL

Získať viac informácií

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.