Elektronizace samospráv Malacek a Stupavy

  • Integrace
  • Externí registry
  • CMS a DMS

Klient: Město Malacky, Město Stupava

Společnost InterWay realizovala pro Město Malacky a Město Stupava projekt Elektronizace samospráv Malacek a Stupavy. Projekt zahrnoval analytické práce, implementace, testování, nasazení do provozu a podporu provozu.

Dodaný komplexní informační systém má přispět k částečné náhradě úřední komunikace v listinné podobě elektronickou úřední komunikací. Komunikace v listinné podobě zůstává zachována, je na rozhodnutí občana, resp. podnikatele jaký komunikační kanál zvolí.

 

Elektronické podání a elektronické úřední dokumenty budou autorizovány zaručeným elektronickým podpisem nebo zaručenou elektronickou pečetí s časovým razítkem a tudíž mají být právně relevantními dokumenty rovnocennými s dokumenty v listinné podobě. Součástí dodávky systému je i rozšíření městských portálů o katalog elektronických služeb, kde je dostupných 49 eGovernment služeb. Pro občany a podnikatele jsou z tohoto místa dostupné elektronické formuláře, které může občan, resp. podnikatel elektronicky podepsat a poslat na vybavení. Toto elektronické podání je plnohodnotnou variantou podání v listinné podobě.

Společnost InterWay v rámci projektu dodávala moduly systému - vlastní produkty: CMS systém WebJET, DMS Greeny, zastřešovala všechny integrační práce - integrace na ÚPVS, externí registry a státní systémy jakož i integrace na stávající systémy samospráv a projektový management.

ZAUJALA VÁS NAŠE PRÁCE?

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.