Elektronizace samosprávy města Pezinok

  • Webdizajn
  • CMS
  • Integrace
  • ISVS audit
  • UAT

Klient: Město Pezinok

Společnost InterWay vytvořila komplexní informační systém pro zpřístupnění a zajištění všeobecné použitelnosti všech povinných elektronických služeb spolu s vytvořením podmínek pro implementaci libovolné další volitelné elektronické služby, které město Pezinok poskytuje.

Kvalitní back-office

Služby jsou za pomoci dotvoření IS do podoby Integrovaného Informačního Systému Města Pezinok a prostřednictvím komponentů ÚPVS zpřístupněny občanům, podnikatelům a institucím veřejné a státní správy. Řešení implementované projektem zajistí doplnění a udržitelný rozvoj kvalitního back-office, podporujícího výkon klíčových procesů na místní úrovni samosprávy v souladu s NKIVS.

 

Zavedené elektronické služby jsou v souladu s konceptem poskytovaných elektronických služeb státní správy na centrální úrovni. Implementací projektu se vytvořilo jednotné centrální řešení pro OzVP města jakož i jednotný datově konzistentní zdroj dat informací o městě a jeho činnostech.

Součástí dodávky systému je i rozšíření městského portálu o katalog elektronických služeb, kde je dostupných 20 eGovernment služeb. Pro občany a podnikatele jsou z tohoto místa dostupné elektronické formuláře, které může občan, resp. podnikatel elektronicky podepsat a poslat na vybavení.

Toto elektronické podání je plnohodnotní variantou podání v listinné podobě. Společnost InterWay v rámci projektu dodávala moduly systému - vlastní produkty: CMS systém WebJET, DMS Greeny, zastřešovala všechny integrační práce - integrace na ÚPVS, externí registry a státní systémy jakož i integrace na stávající systémy samosprávy a projektový management.

ZAUJALA VÁS NAŠE PRÁCE?

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.