Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok

  • Webdizajn
  • CMS
  • Integrácia
  • ISVS audit
  • UAT

Klient: Mesto Pezinok

Spoločnosť InterWay vytvorila komplexný informačný systém pre sprístupnenie a zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti všetkých povinných elektronických služieb spolu s vytvorením podmienok pre implementáciu ľubovoľnej ďalšej voliteľnej elektronickej služby, ktoré mesto Pezinok poskytuje.

Kvalitný back-office

Služby sú za pomoci dobudovaného IS do podoby Integrovaného Informačného Systému Mesta Pezinok a prostredníctvom komponentov ÚPVS sprístupnené občanom, podnikateľom a inštitúciám verejnej a štátnej správy. Riešenie implementované projektom zabezpečí doplnenie a udržateľný rozvoj kvalitného back-office, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej úrovni samosprávy v súlade s NKIVS.

 

Zavedené elektronické služby sú v súlade s konceptom poskytovaných elektronických služieb štátnej správy na centrálnej úrovni. Implementáciou projektu sa vytvorilo jednotné centrálne riešenie pre OzVP mesta ako aj jednotný dátovo konzistentný zdroj údajov informácií o meste a jeho činnostiach.

Súčasťou dodávky systému je aj rozšírenie mestského portálu o katalóg elektronických služieb, kde je dostupných 20 eGovernment služieb. Pre občanov a podnikateľov sú z tohto miesta dostupné elektronické formuláre, ktoré môže občan, resp. podnikateľ elektronicky podpísať a poslať na vybavenie.

Toto elektronické podanie je plnohodnotným variantom podania v listinnej forme. Spoločnosť InterWay v rámci projektu dodávala moduly systému - vlastné produkty: CMS systém WebJet, DMS Greeny, zastrešovala všetky integračné práce - integrácia na ÚPVS, externé registre a štátne systémy ako aj integrácia na existujúce systémy samosprávy a projektový manažment.

ZAUJALA VÁS NAŠA PRÁCA?

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.