Redizajn VÚB Banky

  • CMS
  • Consulting
  • Implementácia

Klient: Všeobecná úverová banka

VÚB Banka patrí k našim dlhoročnýmspoľahlivým klientom. Vzájomnú spoluprácu sme nadviazali v roku 2008 projektom redizajnu verejného web sídla a intranetového portálu VÚB.

 

Tieto projekty pozostávali nielen z implementačných prác na samotných webových portáloch, ale aj z analytických a konzultačných prác pri príprave geo-clusterovej infraštruktúry s vysokou mierou dostupnosti a zabezpečenia.

Od začiatku našej spolupráce sme už realizovali niekoľko ďalších redizajnov verejného web sídla VÚB za účelom obnovy korporátneho dizajnu a jeho zosúladenia s aktuálnymi trendami v oblasti webdizajnu.

Taktiež sme zabezpečili migráciu a redizajn viacerých microsites skupiny Intesa Sanpaolo pod jeden spoločný redakčný systém - WebJET.

 

 

ZAUJALA VÁS NAŠA PRÁCA?

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.