Websídlo pre Prešovský samosprávny kraj

  • Webdizajn
  • CMS
  • Integrácia
  • ISVS audit
  • UAT

Klient: Prešovský samosprávny kraj

Spolupráca s PSK je radostnou a úspešnou skúsenosťou. Vďaka obetavému prístupu zamestnancov úradu PSK a našim šikovným developerom môžeme každý rok stránku vylepšovať podľa požiadaviek PSK, ale aj tých najprísnejších pravidiel ISVS.

 

 

Portál je silný práve v prinášaní relevantných a aktuálnych informácií občanom a v ich prehľadnom a prístupnom zobrazovaní na stránke. Okrem iného sme zapracovali pre PSK aj možnosť nahrávať zmluvy, objednávky a faktúry, editovať a zobrazovať tieto na stránke a možnosť užívateľom ľahko v nich vyhľadať potrebné údaje.

Vďaka sekcii e-služby je teraz už možné aj napr. zistiť svoju príslušnosť k zdravotnému obvodu, požiadať o dotáciu, podať sťažnosť, dať pripomienku k návrhu rozpočtu kraja a podobne.

Už siedmy raz 1.miesto

Webová stránka Prešovského samosprávneho kraja získala už po 7. raz umiestnenie na prvej priečke v súťaži Zlatý Erb v kategórii Najlepšia stránka samosprávneho kraja.

 

 

ZAUJALA VÁS NAŠA PRÁCA?

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.